เริ่มใช้งานระบบกองทุนยุติธรรม

ระบบกองทุนยุติธรรม ได้ทำการย้ายระบบงานไปติดตั้งบน Cloud กระทรวงยุติธรรม ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่

ระบบงานกองทุนยุติธรรม

http://justicefund.moj.go.th/